Καλαματιανού, Γ. - Γιαννοπούλου, Θ. -Δούκα, Δ. -Δεληπέτρου, Δ. - Κοντοπούλου, Ν. - Κοντογιάννη, Δ. - Ταμπακοπούλου, Δ. - Ξενόπουλου, Γ. - Κουρτίδη, Α. - Μέγα, Α. - Κονιδάρη, Γ. - Ν