Αρχαία Γεωγραφία Της Μακεδονίας Συνταχθείσα Κατά Τας Πηγάς Και Τα Βοηθήματα, Μέρος Πρώτον

Εκδόσεις: ΤΥΠΟΙΣ Π. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Διαθεσιμότητα:in stock 1 item(s)
Κωδικός Προϊόντος:12507-V2
100,00 €

Περιγραφή

Μέρος πρώτον - Χωρογραφία, Αθήνησι 1870, σελ. οθ'+238. Ιδιωτική βιβλιοδεσία εποχής, πάνινη ράχη, μαρμαρόκολλα στα καπάκια, σχήμα 8ο, σε καλή κατάσταση (συντηρημένες 4 σελίδες, μικροφθορές στις ακμές των καπακιών).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ