Το Αρχαίο Λαύριο Και Η Ελληνική Τεχνική Παραγωγής Τού Αργύρου

Διαθεσιμότητα:in stock 1 item(s)
Κωδικός Προϊόντος:50933-I
85,00 €

Περιγραφή

Πρώτη έκδοση, εξώφυλλο τού χαράκτη Γ. Βαρλάμου, σχέδια και φωτογραφίες τού συγγραφέα, στοιχειοθεσία-εκτύπωση-βιβλιοδεσία Εκδοτική Ελλάδος, Αθήνα 1980, σελ. 458+1 αναδιπλούμενο σχεδιάγραμμα εκτός κειμένου+1 αναδιπλούμενος χάρτης εκτός κειμένου+3 αναδιπλούμενοι χάρτες εντός θήκης.

Από τον πρόλογο: "Επιθυμώ να συμβάλω στο να γίνει αντιληπτό το μεςγάλο έργο των Αρχαίων στον τομέα τής Τεχνικής. Τομέας, που δεν έχει μελετηθεί ακόμα όσο θα έπρεπε και που είναι στις περισσότερες περιοχές σχεδόν ανεξερεύνητος. Η συμβολή μου θα περιορισθεί στην τεχνική της αρχαίας Μεταλλευτικής και κυρίως της αρχαίας μεταλλουργίας στο Λαύριο".

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ