Ο Παγκόσμιος Πόλεμος Και Ο Εθνικός Διχασμός, Τόμος Α' (Α' Έκδοση)

Συγγραφέας: Πασσάς, Ιωάννης Δ.
Εκδόσεις: "ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΣ"
Διαθεσιμότητα:in stock 1 item(s)
Κωδικός Προϊόντος:13231-II3
58,00 €

Περιγραφή

Πρώτη έκδοση, Αθήναι 1935, σελ. 2+ε'+352. Πάνινη ιδιωτική βιβλιοδεσία, διατηρημένο το αρχικό εξώφυλλο, σχήμα 4ο μικρό (25x18), σε πολύ καλή κατάσταση.

Η πληρεστέρα εξιστόρησις των αιτίων και των συμβάντων τού παγκοσμίου πολέμου και της Εθνικής διαιρέσεως. Το έργον εγράφη επί τη βάσει των απομνημονευμάτων όλων των δρασάντων κατά τον Μέγαν Πόλεμον πολιτικών και στρατιωτικών ανδρών των διαφόρων κρατών, άτινα συμμετέσχον της παγκοσμίου συρράξεως, εκδίδεται δε ήδη, δια πρώτην φοράν εις την ελληνικήν γλώσσαν, υπό του "Ημερησίου Κήρυκος" προσωπική επιμελεία τού Διευθυντού του κ. Ιωάννου Δ. Πασσά.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ