Παραβολαί Του Κυρίου Και Θεϊκαί Τινές Κλήσεις

Διαθεσιμότητα:in stock 1 item(s)
Κωδικός Προϊόντος:48K50753
55,00 €

Περιγραφή

Εκτύπωσις "Ι. Μακρής Α.Ε.-Γραφικαί Τέχναι", Αθήναι 1991, σελ. 289. Βιομηχανική βιβλιοδεσία με περικάλυμμα, σχήμα 4ο, δίγλωσση έκδοση (Ελληνικά-Αγγλικά), σε πολύ καλή κατάσταση.

Από τον πρόλογο: "Το παρόν βιβλίο έχει δύο μέρη: Εις το πρώτον περιλαμβάνονται τα κείμενα πολλών παραβολών τού Κυρίου και αι σχετικαί προς αυτάς εικόνες. Διά τινας εκ των παραβολών, αίτινες μνημονεύονται ιδιαιτέρως, δεν εγένετο εικών, διότι αύτη θα έπρεπε να είναι μεταφορική [...]. Το δεύτερον μέρος περιλαμβάνει κείμενα εκ της Αγ. Γραφής Κλήσεων τινών που απηύθυνεν ο Θεός εις ανθρώπους, με παράθεσιν των σχετικών εικόνων".

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ