Ο Μυστικός Κώδικας Του Πυθαγόρα Και Η Αποκρυπτογραφησι Της Διδασκαλίας Του, Τόμοι 4

Εκδόσεις: ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ
Διαθεσιμότητα:in stock 1 item(s)
Κωδικός Προϊόντος:359ΚΥ16537/40242β
75,00 €

Περιγραφή

Τρίτη, δεύτερη, πρώτη και πρώτη εκδόσεις κατ' αντιστοιχία των Α'-Β'-Γ'-Δ' τόμων, εξώφυλλο από τον Αρχιτέκτονα Παναγιώτη Ιππ. Δάκογλου, επιμέλεια Γιάννης Σχοινάς, Αθήνα 1988-1996, σελ. 192+200+[314+5]+295. Χαρτόδετοι, σχήμα 4ο μικρό (24x17), σε εξαιρετική κατάσταση.

Ένας καλός και επιτυχής αποσυμβολισμός λέξεων ή φράσεων ή άλλων συμβόλων από τα διασωθέντα κείμενα των Αρχαίων Ελλήνων, δύναται να παρουσιάση μεγάλες εκπλήξεις και να μετατρέψη έννοιες που πριν εθεωρούντο ως έννοιες της αφηρημένης εσωτερικής φιλοσοφίας, σε απολύτως τεκμηριωμένες αλήθειες της εφηρμοσμένης πλέον φιλοσοφίας, δηλαδή των θετικών επιστημών.
Έτσι, στον παρόντα τόμον, ο ερευνητής-συγγραφεύς αποσυμβολίζει και μετατρέπει τις άγνωστες συμβολικές έννοιες της "ΤΕΤΡΑΚΤΥΟΣ" του Πυθαγόρου και του "ΣΦΑΙΡΟΥ" του Εμπεδοκλέους σε βασικούς παράγοντες της κατά Πυθαγόρα κοσμογονικής και κοσμολογικής δημιουργίας του σύμπαντος.
Αποδεικνύεται η αλήθεια της υπάρξεως του αέναου στροβιλισμού των στοιχείων της φύσεως, η αλήθεια και ο υπολογισμός της διαστολής του Κλειστού Σύμπαντος, η αλήθεια και ο τρόπος δημιουργίας και λειτουργίας των πλανητικών συγκροτημάτων, από τα Σπειροειδή Πλανητικά Νεφελώματα. Αποκαλύπτεται σε όλο το μεγαλείο του το Πυθαγόρειο Πλανητικό Modelo, το οποίο ο μαθητής του Φιλόλαος δεν ετόλμησε να παρουσιάση ολοκληρωμένο περιορισθείς μόνον σε μισόλογα.
Από δε το αποκαλυφθέν μεγάλο σχέδιο της Αρμονίας των Σφαιρών (βλέπε πρώτο τόμο) προκύπτει όλη η άγνωστη αλήθεια του Παλλομένου Σύμπαντος με αποκορύφωμα την εξ αυτού αποκάλυψι της περίφημης και πραγματικής ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΛΩΔΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ, σε φθόγγους (νότες) και σε πραγματικό μουσικό ήχο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ