Λεύκιος Αιμίλιος Παύλος, Συμβολή Εις Την Ιστορίαν Του Γ' Μακεδονικού Πολέμου

Εκδόσεις: Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διαθεσιμότητα:in stock 1 item(s)
Κωδικός Προϊόντος:184K52418
35,00 €

Περιγραφή

Πρώτη έκδοση, Αθήναι 1962, σελ. viii+183. Ιδιωτική βιβλιοδεσία με δερμάτινη ράχη, σχήμα 4ο μικρό (25x18), σε πολύ καλή κατάσταση (φθορά στο πανί των καπακιών, το υπόλοιπο σε πολύ καλή κατάσταση).

"Σκοπός πράγματι ημών είναι να εξετάσωμεν την στρατιωτικήν και διοικητικήν δράσιν τού Αιμιλίου Παύλου εις τας χώρας εκείνας, εις τας οποίας έδρασεν και να δελιξωμεν την συμβολήν τούτου εις την δημιουργίαν της Ρωμαϊκής ηγεμονίας. Αλλ' ο Αιμίλιος Παύλος δεν υπήρξε στρατιωτικός μόνον ανήρ. Ο υπέρ των Ελληνικών γραμμάτων και του Ελληνικού εν γένει πολιτισμού ειλικρινής ενθουσιασμός του, τον οποίον κατά διαφόρους τρόπους εξεδήλωσε, προσφέρει συγχρόνως εις τούτον εξέχουσαν θέσιν και εις την ιστορίαν τού πολιτισμού. Όθεν εκ παραλλήλου προς την στρατιωτικήν εξετάζομεν και την εκπολιτιστικήν τού Αιμιλίου Παύλου αποστολήν".

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ