Γκαργκαντούας Και Πανταγκρυέλ, Α' Έκδοση

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ
gargantoyaspantagkryelrampelaigalliko19502