Μεταξάς, Λιθογραφία

ΑΓΓ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΥΙΟΣ
liuografiametaja