Επίτομος Ιστορία Τής Ρωσσίας, Βιβλιοθήκη Μαρασλή

Συγγραφέας: Στσέπκινας, Αικ.
Εκδόσεις: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΡΑΣΛΗ
Διαθεσιμότητα:in stock 1 item(s)
Κωδικός Προϊόντος:12832-III6
150,00 €

Περιγραφή

Ιστορία τής Ρωσσίας από των Αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1880.

Παράρτημα Βιβλιοθήκης Μαρασλή Αρ. 17, επιμελεία Αναστασίου Ν. Μάλτου, κατά μετάφρασιν Παύλου Σ. Λέφα, τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, εν Αθήναις 1907, σελ. ιη'+2+556+4 αναδ. πίνακες. Εξ' ολοκλήρου δερμάτινη βιβλιοδεσία, χρυσοτυπία στη ράχη, σχήμα 8ο μεγάλο, σε πολύ καλή κατάσταση (μωβ λεκέδες στις αρχικές σελίδες).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ