Το Μακεδονικόν Ως Φάσις Τού Ανατολικού Ζητήματος 1878-1908

Συγγραφέας: Βλάχος, Νικόλαος Β.
Διαθεσιμότητα:in stock 1 item(s)
Κωδικός Προϊόντος:13978-II3
130,00 €

Περιγραφή

Πρώτη έκδοση, τύποις Γερτρούδης Σ. Χρήστου, εν Αθήναις 1935, σελ. ιβ'+532, άκοπο μετά τη σελίδα 41. Χαρτόδετο, σχήμα 4ο μικρό (25,5x18), σε πολύ καλή κατάσταση (στο κάτω τμήμα της ράχης λείπει κομμάτι 0,5εκ.).

Το μακεδονικόν και το ανατολικόν ζήτημα - Το βερολίνειον συνέδριον ως αφετηρία νέας εξελίξεως τού ανατολικού ζητήματος και της γενέσεως τού μακεδονικού ζητήματος - Η πολιτική των Μ. Δυνάμεων εις την εγγύς Ανατολήν και αι σχέσεις προς την οθωμανικήν αυτοκρατορίαν και τα χριστιανικά κράτη της χερσονήσου του Αίμου κατά τα έτη 1878-1902 - Η εξέλιξις της προσηλυτιστικής δράσεως των χριστιανικών κρατών της χερσονήσου του Αίμου και των Αλβανών εν τη Μακεδονία, τω βιλαετίω Κοσσυφοπεδίου και τη Θράκη κατά τα έτη 187-1902 - Από του βιενναίου μέχρι του μυρστεγείου προγράμματος - Από του μυρσυεγείου προγράμματος μέχρι της ενόπλου επεμβάσεως των Ελλήνων και των Σέρβων εν τη Μακεδονία και τω βιλαετίω Κοσσυφοπεδίου - Από της ενόπλου επεμβάσεως των Ελλήνων και των Σέρβων εν τη Μακεδονία και τω βιλαετίω Κοσσυφοπεδίου μέχρι του τέλους τού έτους 1905 - Από των αρχών του έτους 1906 μέχρι του Σεπτεμβρίου 1907 - Από του Σεπτεμβρίου 1907 μέχρι της εκρήξεως του νεοτουρκικού κινήματος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ