Τα Σπετσιώτικα, Τεύχος Ι (Αντ/πο Εκτός Εμπορίου - Υπογεγραμμένο)

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
taspetsivtikaxatzhanargyroyieee1979