Η Ιταλική Επίθεσις Κατά Της Ελλάδος - Διπλωματικά έγγραφα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
hitalikhepiuesiskatathselladosdiplvmatikaeggrafa