Επιγραφαί Ανέκδοτοι Ανακαλυφθείσαι Και Εκδοθείσαι Υπό Του Αρχαιολογικού Συλλόγου

Εκδόσεις: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Διαθεσιμότητα:in stock 1 item(s)
Κωδικός Προϊόντος:11391-III1
65,00 €

Περιγραφή

Φυλλάδιον δεύτερον, Αθήνησιν, εκ του Τυπογραφείου και Λιθογραφείου Ιω. Αγγελοπούλου (παρά τη οδω Αθηνάς Αριθ. 274) 1852, σελ. ια΄+22+5+8 ολοσέλιδοι πίνακες. Χαρτόδετο φυλλάδιο, απόδετο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα και οι άκρες του σώματος, γενικά καλή κατάσταση.

(Επιγραφαί εν τη οικία της κυρίας Λουΐζης Ψωμά ανακαλυφθείσαι).

Σπάνιο τεύχος, εξαιρετικοί πίνακες (2 αναδιπλούμενοι) στις τελευταίες σελίδες του παραρτήματος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ