Η Μικρασιατική Εκστρατεία Και Το Ημερολόγιον Ενός Οπλίτου

Εκδόσεις: ΔΩΔΩΝΗ
Διαθεσιμότητα:in stock 1 item(s)
Κωδικός Προϊόντος:13540-II5
80,00 €

Περιγραφή

Πρώτη έκδοση, Λιθογραφείο Άγγελου Ελεύθερου, Αθήνα - Γιάννινα 1984, τόμοι 2, σελ. 723. Χαρτόδετο, σχήμα 4ο μικρό (24,5x17), σε πολύ καλή κατάσταση.

Μικρασιατικόν Οροπέδιον - Αλμυρά Έρημος - Σαγγάριος - Αίτια της Καταστροφής τού Αυγούστου 1922.

Ο συγγραφέας έλαβε μέρος "εις την γραμμήν της μάχης κατά τας πολεμικάς επιχειρήσεις εις το Μικρασιατικόν οροπέδιον, τον Σαγγάριον και εν συνεχεία εις τας μάχας μέχρι τέλους της Μικρασιατικής εκστρατείας, γράφων τότε τας εντυπώσεις του εις το πολεμικόν ημερολόγιόν του, που διεφύλαξε μέχρι σήμερον".

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ