Η Ελλάς Εν Μικρά Ασία. Ιστορική Επισκόπησις

Διαθεσιμότητα:in stock 1 item(s)
Κωδικός Προϊόντος:13212-II5
85,00 €

Περιγραφή

Πρώτη έκδοση, Τυπογραφική Εταιρία Σταύρου Χρήστου, Αθήνησι 1925, σελ. ιε'+422. Ιδιωτική βιβλιοδεσία με χρυσοτυπία στη ράχη, σχήμα 8ο μεγάλο (23,5x16), σε πολύ καλή κατάσταση.

Ιστορική επισκόπησις επί τη βάσει επισήμων εγγράφων και πηγών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ