Θεωρητική Αριθμητική

Εκδόσεις: Εκ του Τυπογραφείου ''Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ''
Διαθεσιμότητα:in stock 1 item(s)
Κωδικός Προϊόντος:30349-XI5
55,00 €

Περιγραφή

Μόνη Εγκεκριμένη δια τους Μαθητάς των Γυμνασίων κατά τον ΑΜΒ' Νόμον

Εν Αθήναις 1890, έκδοσις δευτέρα, σελ. 266. Βιβλιοδεσία εποχής (πάνινα εξώφυλλα, δερμάτινη ράχη), καλή κατάσταση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ