Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν, Ελλάς (Β' Τόμος)

ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ "ΗΛΙΟΣ"
nevteronegkyklopaidikonlejikoshlioyellasb (1)