Λεξικόν Της Ελληνικής Αρχαιολογίας (Ανατύπωση)

Εκδόσεις: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Διαθεσιμότητα:in stock 1 item(s)
Κωδικός Προϊόντος:40182-XVIII2
120,00 €

Περιγραφή

Σύγχρονη ανατύπωση, Αθήνα 1991, τόμοι 2, σελ. 1589 (συνεχής σελιδαρίθμηση). Πολυτελής εξ' ολοκλήρου δερμάτινη βιβλιοδεσία με εμπίεστη διακόσμηση, εντός θήκης, σχήμα 8ο μεγάλο (21,5x15,5), σε εξαιρετική κατάσταση.

Βιβλίον περί της Ελληνικής αρχαιότητος πραγματευόμενον ουδεμιάς ως προς τον σκοπόν και το αντικείμενον αυτού χρήζει προς το Ελληνικόν κοινόν δικαιολογίας. Ουδείς ο παρ΄ ημίν αρνούμενος ότι εν τη αρχαιοτήτι έγκειται η ευγένεια εφ η δικαίως υπερ πάντα λαόν εγκαυχώμεθα, και εν εκείνη ευρίσκομεν την εις ίδιον ημών κτήμα ανήκουσαν πηγήν εξ ης πάντα τα έθνη ηρύσθησαν τον πολιτισμόν και τον πλούτον των γνώσεων ας μετά ταύτα καλλιεργούντα επολλαπλασίασαν. Αν παρά πάσιν η σπουδή της αρχαιότητος θεωρήται ως συμφέρον διανοητικόν, δια τους Έλληνας ημάς εστί προσέτι και καθήκον πατριωτικόν.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ