Αρχιγένεθλος Ελληνική Γλώσσα - Πώς Εγονιμοποίησε Τον Παγκόσμιο Λόγο

Εκδόσεις: ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Διαθεσιμότητα:in stock 1 item(s)
Κωδικός Προϊόντος:33508-XIII10
50,00 €

Περιγραφή

Αθήναι 2011, σελ. 940. Βιομηχανική βιβλιοδεσία, σχήμα 4ο, σε πολύ καλή κατάσταση.

[...] Το βιβλίο αυτό δεν είναι μόνον ένα Λεξικό. Είναι μια εργασία η οποία (ενώ περιέχει ένα όσο το δυνατόν πληρέστερο επτάστηλο ευρωπαϊκό Λεξικο -καθώς και εκτενείς αναφορές σε διάφορες Γλώσσες Ανατολής και Δύσεως-) φιλοδοξεί να διαβασθή και να μελετηθή σαν ιστορία... σαν περιπέτεια των λέξεων... σαν "ταξιδιωτικό" του ελληνικού λόγου και Λόγου... ωσάν "μυθιστορία" της ελληνικής γλώσσης... Ο W. Durant, στην "Παγκόσμιο Ιστορία του Πολιτισμού", βεβαιώνει ότι όποιος γνωρίζει την ιστορία των λέξεων γνωρίζει ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ