Αρριανού Άπαντα, Αλεξάνδρου Ανάβασις, Τόμοι 6

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
arrianoyapantaalejandroyanabasisgevrgiadhstomoi6