Η Αναπροσαρμογή της Δραχμής

Εκδόσεις: Τύποις Π. Σεργιάδου
Διαθεσιμότητα:in stock 1 item(s)
Κωδικός Προϊόντος:20022-IX2
40,00 €

Περιγραφή

Α. Γενικαί Παρατηρήσεις

Β. Το Κείμενον της Εκθέσεως (Εμπιστευτικόν τμήμα τής από 5ης Ιανουαρίου 1952 υποβληθείσης προς την Ελληνικήν Κυβέρνησην Εκθέσεως επί του Οικονομικού Προβλήματος της Ελλάδος)

Αθήναι, Μάιος 1953, σελ. 32. Χαρτόδετο, σε εξαιρετική κατάσταση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ