Οδηγός Της Ελλάδος Βαίδεκερ 1901

Συγγραφέας: Μπαίδεκερ, Κάρολος
Εκδόσεις: ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΟΥ Δ. Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
Διαθεσιμότητα:in stock 1 item(s)
Κωδικός Προϊόντος:20574-X3
100,00 €

Περιγραφή

Ελλάς. Ιστορική, γεωγραφική και τοπογραφική περιγραφή της Ελλάδος και οδηγός των ταξειδιωτών και περιηγητών.

Κατά το γερμανικόν τού Καρόλου Μπαίδεκερ, υπό Τρ. Ε. Ευαγγελίδου και Γ. Σ. Μαυρογενους, Αθήναι 1901, σελ. 684+4+3+1 αναδ. σχεδιάγραμμα των Αθηνών+1 υπόμνημα χαρτών+24 χάρτες (κάποιοι δίφυλλοι). Βιομηχανική βιβλιοδεσία, σχήμα 16ο, σε καλή κατάσταση (σε κάποια σημεία είναι χαλαρή η βιβλιοδεσία).

Περιέχει πληθώρα εκδρομών-διαδρομών ανά την Ελλάδα καθώς και οδηγούς δρομολογίων των τραμ, των Σιδηροδρόμων Αττικής, τού Σιδηροδρόμου Αθηνών-Πειραιώς, των Σιδηροδρόμων Πειραιώς-Αθηνών-Πελοποννήσου, των Σιδηροδρόμων Βορειοδυτικής Ελλάδος, των Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας με τα τιμολόγιά τους. Επισης, δρομολόγια Ατμοπλοϊκών Εταιρειών πρός Λιμένες της Ελλάδος, της Τουρκίας (Θεσσαλονίκη-Κωνσταντινούπολη κ.α.), της Ρουμανίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ