Η Κωνσταντινούπολις Ή Περιγραφή Τοπογραφική, Αρχαιολογική Και Ιστορική Της Περιωνύμου Ταύτης Μεγαλουπόλεως

Εκδόσεις: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ - ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ - ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Χ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ
Διαθεσιμότητα:in stock 1 item(s)
Κωδικός Προϊόντος:20628β-IV9
550,00 €

Περιγραφή

Η Κωνσταντινούπολις υπό Σκαρλάτου Δ. τού Βυζαντίου, συνδρομή φιλοτίμω τού ευγενεστάτου Άρχοντος Ποστέλνικου Σωτηρίου Καλλιάδου, ώ και προσανετέθη, Αθήνησιν, 1890 (Α' τόμος) - 1862 (Β' τόμος) - 1869 (Γ' τόμος), σελ. [κγ'+1+616+1 αναδ. χάρτης+ 8 εικόνες εκτός κειμένου]+[ιγ'+1+556+2 αναδ. χάρτες+17 εικόνες εκτός κειμένου]+[ιε'+1+656+17 εικόνες εκτός κειμένου]. Ιδιωτική βιβλιοδεσία, δερμάτινη ράχη και χρυσοτυπία,σχήμα 4ο μικρό (26x18,5 - ο Β' τόμος 25x17,5), σε πολύ καλή κατάσταση (στο Β' τόμο, λείπει τμήμα 4x2εκ. από τη ράχη, σημάδι από νερό στην άνω δεξιά γωνία των σελίδων, ο χάρτης τού Βοσπόρου με πρόχειρη συντήρηση αυτοκόλλητης ταινίας).

Η Κωνσταντινούπολις ή περιγραφή τοπογραφική, αρχαιολογική και ιστορική τής περιωνύμου ταύτης μεγαλουπόλεως και των εκατέρωθεν τού Κόλπου και τού Βοσπόρου προαστείων αυτής. Απ' αυτών που των αρχαιοτάτων χρόνων άχρι και καθ' ημάς. Μετά πολλών και ποικίλων εικόνων και των απαιτουμένων τοπογραφικών τε και χρονολογικών πινάκων προς διασάφησιν τής Βυζαντινής Ιστορίας.

  • Τόμος Α' περιέχων την εντός και πέριξ τειχών Κωνσταντινούπολιν.
  • Τόμος Β', περιέχων την επί του Κόλπου Περαίαν και τα εκατέρωθεν τού Βοσπόρου.
  • Τόμος Γ', περιέχων τα πάλαι και νυν ήθη και έθη τών της Κωνσταντινουπόλεως κατοίκων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ