Αθηναγόρας Α΄, Ο Μεγάλος Πατριάρχης Μας

Συγγραφέας: Κλώντια, Άρρια
Διαθεσιμότητα:in stock 1 item(s)
Κωδικός Προϊόντος:76K10833
45,00 €

Περιγραφή

Τυπογραφείο "Γραφικαί Τέχναι", τυπωμένο σε 300 αντίτυπα, χαρτί πολυτελείας, Αθήναι 1975, σελ. 104+φωτογραφίες+ένθετη πρόσκληση. Ιδιωτική βιβλιοδεσία με επικόλλημένα τα αρχικά εξώφυλλα, σχήμα 8ο μεγάλο, σε εξαιρετική κατάσταση.

Η πρόσκληση αναφέρεται σε "Φιλολογικόν Μνημόσυνον" του Ζωγραφείου Κωνσταντινουπόλεως, "διά να τιμήση την Μνήμην τών διδαξάντων εις αυτό Γυμνασιαρχών, Καθηγητών και Διδασκάλων. Έλαβε χώρα στις 24 Ιανουαρίου 1971, εις την αίθουσαν της Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών. Αναφέρονται τα ονόματα των τιμωμένων καθηγητών και ο Ύμνος του Ζωγραφείου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ