Μείξις - Ανακύκλησις Μυθολογίας Και Ιστορίας

Συγγραφέας: Φουράκης, Γιάννης
Εκδόσεις: ΤΑΛΩΣ
Διαθεσιμότητα:in stock 1 item(s)
Κωδικός Προϊόντος:177K12970
14,00 €

Περιγραφή

Σφαιρική περιήγησις εις τον ναόν της θεάς μνημοσύνης και τα ίαρα άλση των ελικωνίδων και πιερίδων μουσών, πρώτη έκδοση, Αθήνα , σελίδες 511. Χαρτόδετο, σχήμα 8ο (21Χ14), σε πολύ καλή κατάσταση.

Κατά την σύνταξιν και του παρόντος τόμου κατεβλήθη μία κάποια επίμονος και επίμοχθος προσπάθεια ερεύνης, μελέτης και συγκριτικής αντιπαραβολής των σελίδων τόσον της Ιστορίας, όσον και της Παλαιάς Διαθήκης. Σκοπός δε της προσπαθείας ταύτης ήτο η εις τας σελίδας αυτών αναζήτησις και ο εντοπισμός και η εν συνεχεία συλλογή, αποκαθάρισις, αποκατάστασις, ανασύνθεσις, αντιπαραβολή, μελέτη, ανάλυσις και ερμηνεία μερικών τουλάχιστων εκ των εις τας σελ. των διασπάρτων, αλλά παραμορφωμένων, παραποιημένων, παραχαραγμένων και ηλλοιωμένων στοιχείων, περιγραφών, αναφορών, μαρτυριών, αποτυπωμάτων και ιχνογραφημάτων περί των κατά των Ελ-λήνων και του Ελληνισμού φονοεργατικών, διαβρωτικών, υπονομευτικών και αλλοιωτικών επιθέσεων και προσπαθειών των υπό των Εβραιοσυονιστών και των υποτακτικών των, ή σωστότερον σικαρίων των, Εβραιοχριστιανών πραγματοποιηθεισών και την ελληνιστικήν και την ρωμαιοβυζαντινήν περιόδους. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ